Rahimov, D. (2021) „Teologia w podejmowaniu decyzji zarządczych”, Elpis, (23), s. 41–46. doi: 10.15290/elpis.2021.23.04.