Петручик, В. (2021) „Teologiczno-egzegetyczna analiza niedzielnych dogmatyków wielkiej wieczerni 1-go tonu”, Elpis, (23), s. 29–39. doi: 10.15290/elpis.2021.23.03.