Saszko, I. (2021) „Opowieści pielgrzyma jako wprowadzenie w duchowość hezychastyczną”, Elpis, (23), s. 9–17. doi: 10.15290/elpis.2021.23.01.