Aleksiejuk, A. (2020) „Podstawowe założenia chrystocentryczno-humanistycznego modelu wychowania w ujęciu prawosławnym”, Elpis, (22), s. 107–112. doi: 10.15290/elpis.2020.22.13.