Golimont, A. (2020) „Ostańce i miejskie legendy – losy pozostałości po prawosławnej katedrze p.w. Aleksandra Newskiego w Warszawie”, Elpis, (22), s. 69–77. doi: 10.15290/elpis.2020.22.08.