Pomelov, V., Saharova, L. i Saharov, V. (2020) „Święty Tryfon Wiacki jako misjonarz i oświeciciel (1546-1612)”, Elpis, (22), s. 41–44. doi: 10.15290/elpis.2020.22.04.