Mironowicz, A. (2014) „Unie kościelne na ziemiach polskich i ich konsekwencje”, Elpis, (16), s. 159–168. doi: 10.15290/elpis.2014.16.19.