Pyczel, J. (2020) „Organizacja i funkcjonowanie duszpasterstwa wyznania prawosławnego w Wojsku Polskim na Zachodzie w latach 1943-1945”, Elpis, (22), s. 9–15. doi: 10.15290/elpis.2020.22.01.