Karczewski, P. (2019) „Zarys historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP i św. Jana Teologa w Supraślu”, Elpis, 0(21), s. 99-108. doi: 10.15290/elpis.2019.21.13.