Kiryluk, P. (2019) „Cerkiew prawosławna na Podlasiu do końca XVI wieku”, Elpis, 0(21), s. 41-50. doi: 10.15290/elpis.2019.21.06.