Лебецкий, В. (2019) „Kościół i społeczeństwo: miejsce i znaczenie śpiewów prawosławnych we współczesnym społeczeństwie”, Elpis, 0(21), s. 9-13. doi: 10.15290/elpis.2019.21.01.