Charkiewicz, J. (2018) „Opracowanie listy źródeł «Słownika polskiej terminologii prawosławnej»”, Elpis, (20), s. 181–186. doi: 10.15290/elpis.2018.20.19.