Ławreszuk, M. (2018) „Polska terminologia prawosławna – analiza stanu obecnego”, Elpis, (20), s. 159–163. doi: 10.15290/elpis.2018.20.17.