Karczewski, P. (2018) Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy, Elpis, (20), s. 151-158. doi: 10.15290/elpis.2018.20.16.