Karczewski, P. (2018) „Hymnografia wieczerni święta Pięćdziesiątnicy”, Elpis, 0(20), s. 151-158. doi: 10.15290/elpis.2018.20.16.