Pomelov, V., Saharova, L. i Saharov, V. (2018) „Działalność prawosławnych biskupów w rozwoju edukacji w mieście Chłynowie (1737- 1752)”, Elpis, (20), s. 111–117. doi: 10.15290/elpis.2018.20.11.