Mironowicz, M. (2018) Działalność szkoły brackiej w Mińsku od II połowy XVI wieku do XVIII wieku, Elpis, (20), s. 79-84. doi: 10.15290/elpis.2018.20.09.