Kuderski, K. (2018) „Pojęcie serca jako źródła cnót w refleksji Filona z Aleksandrii”, Elpis, (20), s. 65–69. doi: 10.15290/elpis.2018.20.07.