Юзва, А. (2018) Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie «Niedzielne Czytanie», Elpis, (20), s. 25-39. doi: 10.15290/elpis.2018.20.03.