Юзва, А. (2018) „Przygotowanie do Lokalnego Soboru Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po czasopiśmie «Niedzielne Czytanie»”, Elpis, 0(20), s. 25-39. doi: 10.15290/elpis.2018.20.03.