Bendza, M. (2014) „Prawosławie i ekologia”, Elpis, (11), s. 111–130. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/20 (Udostępniono: 29czerwiec2022).