Sawicki, D. (2017) Nauczanie staroobrzędowców pomorskich w kwestiach odnoszących się do śpiewu cerkiewnego, Elpis, (19), s. 67-78. doi: 10.15290/elpis.2017.19.09.