Бочков, П. (2017) „Przegląd niekanonicznych prawosławnych jurysdykcji regionu nowosybirskiego”, Elpis, (19), s. 59–66. doi: 10.15290/elpis.2017.19.08.