Pawełczyk-Dura, K. (2017) „Spory o patriarchat symbolem zakończenia epoki synodalnej w dziejach Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej początków XX wieku”, Elpis, (19), s. 43–50. doi: 10.15290/elpis.2017.19.06.