Charkiewicz, J. (2016) „Polskie ślady we współczesnym martyrologionie rosyjskim”, Elpis, (18), s. 183–191. doi: 10.15290/elpis.2016.18.28.