Borkowski, A. (2016) „Autokefalia w świetle przygotowań do Wielkiego Soboru”, Elpis, (18), s. 165–170. doi: 10.15290/elpis.2016.18.23.