Pawełczyk-Dura, K. (2016) „Życie i działalność cerkiewna metropolity Siergieja (Stragorodzkiego) do publikacji Deklaracji (1927)”, Elpis, (18), s. 157–163. doi: 10.15290/elpis.2016.18.22.