Ненартович, А. (2016) Śpiew cerkiewny jako dyskurs społeczny, Elpis, (18), s. 137-144. doi: 10.15290/elpis.2016.18.19.