Pietrow, P. (2014) „Reguły św. Bazylego Wielkiego”, Elpis, (16), s. 119–126. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/16 (Udostępniono: 29czerwiec2022).