Aleksiejuk, A. (2016) „Próba interpretacji pojęcia «misterium» w odniesieniu do Boskiej Liturgii i świątyni”, Elpis, (18), s. 93–99. doi: 10.15290/elpis.2016.18.12.