Bendza, M. (2016) „Rodzina ludzka w aspekcie paradygmatu Edenu. Analiza skrypturystyczno-patrystyczna”, Elpis, (18), s. 51–56. doi: 10.15290/elpis.2016.18.06.