Sawicki, D. (2015) „Rozwój drukarstwa muzycznego u staroobrzędowców popowców w XIX i na początku XX wieku”, Elpis, (17), s. 127–138. doi: 10.15290/elpis.2015.17.17.