Doroszkiewicz, W. (2015) „Rola Chilindaru w historii atoskiego monastycyzmu”, Elpis, (17), s. 53–58. doi: 10.15290/elpis.2015.17.07.