Charkiewicz, J. (2015) „Kanonizacja nowomęczenników okresu niewoli tureckiej w Kościele prawosławnym i ich znaczenie”, Elpis, (17), s. 43–51. doi: 10.15290/elpis.2015.17.06.