Charkiewicz, J. (2015) „Święci władcy jako kategoria świętości w prawosławiu”, Elpis, (17), s. 25–29. doi: 10.15290/elpis.2015.17.03.