Czarota, I. A. (2015) „Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomości wschodnich Słowian”, Elpis, (15), s. 93–97. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/120 (Udostępniono: 27czerwiec2022).