Czarota, I. A. (2014) „Kosowo jako kolebka i skarbiec serbskiej duchowości w historii oraz współczesnej świadomosci wschodnich Słowian”, Elpis, (15), s. 85–91. Dostępne na: https://elpis.uwb.edu.pl/index.php/Elpis/article/view/106 (Udostępniono: 29czerwiec2022).