Mironowicz, Antoni. 2014. „Bractwa Cerkiewne Na Terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego W XVI–XVIII Wieku”. Elpis, nr 14 (listopad):307-68. https://doi.org/10.15290/elpis.2012.14.15.