Moćko, Igor. 2023. „O Problemie Ewolucji Rosyjskiej Literacko-Krytycznej myśli O twórczości F.M. Dostojewskiego”. Elpis, nr 25 (wrzesień):65-72. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.06.