Karczewski, Pantelejmon. 2023. „«Anielskie Moce, spieszcie» – Stichery św. Romana Melodosa Na przedświęcie Narodzenia Chrystusa”. Elpis, nr 25 (wrzesień):25-33. https://doi.org/10.15290/elpis.2023.25.02.