Straczyński, Karol. 2022. „Cerkiew Zwiastowania NMP W Supraślu I Jej Freski”. Elpis, nr 24 (październik):75-79. https://doi.org/10.15290/elpis.2022.24.11.