Dmitruk, Rafał. 2021. „Pojęcie «nowej sakralności» W Muzyce Cerkiewnej”. Elpis, nr 23 (wrzesień):137-40. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.16.