Ławreszuk, Marek, i Piotr Makal. 2021. „Współczesne prawosławne Prawo kościelne – Problemy związane Z Systematyzacją I materiałami źródłowymi W języku Polskim”. Elpis, nr 23 (wrzesień):127-35. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.15.