Kovačević, Dominika. 2021. „Allah I Nie Tylko – Podstawowe określenia Boga W Arabskiej Terminologii prawosławnej”. Elpis, nr 23 (wrzesień):105-11. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.12.