Pawełczyk-Dura, Kamila. 2021. „Rosyjska Cerkiew Prawosławna Po śmierci Patriarchy Tichona (Biełławina)”. Elpis, nr 23 (wrzesień):97-103. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.11.