Simakov, Aleksandr. 2021. „Notatka Nikołaja Grinkiewicza «O szkole» I Teksty uzupełniające”. Elpis, nr 23 (wrzesień):89-95. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.10.