Pyczel, Joanna. 2021. „Organizacja I Funkcjonowanie Duszpasterstwa Wyznania prawosławnego W Wojsku Polskim Na Zachodzie W Latach 1941-1943”. Elpis, nr 23 (wrzesień):69-75. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.08.