Bočkov, Pavel. 2021. „„Rosyjska Stara Cerkiew Chrystusa Hierarchii Białokrynickiej” – Jurysdykcja «biskupa» Alimpiusza (Wierbickiego): Historia Powstania I Stan Obecny”. Elpis, nr 23 (wrzesień):63-67. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.07.