Rahimov, David. 2021. „Teologia W Podejmowaniu Decyzji zarządczych”. Elpis, nr 23 (wrzesień):41-46. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.04.