Saszko, Irena. 2021. „Opowieści Pielgrzyma Jako Wprowadzenie W duchowość Hezychastyczną”. Elpis, nr 23 (wrzesień):9-17. https://doi.org/10.15290/elpis.2021.23.01.