Aleksiejuk, Artur. 2020. „Podstawowe założenia Chrystocentryczno-Humanistycznego Modelu Wychowania W ujęciu prawosławnym”. Elpis, nr 22 (listopad):107-12. https://doi.org/10.15290/elpis.2020.22.13.