Karczewski, Pantelejmon. 2019. „Zarys Historii Parafii Prawosławnej Zwiastowania NMP I św. Jana Teologa W Supraślu”. Elpis, nr 21 (listopad):99-108. https://doi.org/10.15290/elpis.2019.21.13.